Οι 2500 μετρικοί τόνοι καυσίμων του πλοίου απειλούν ακόμη