Ανακοίνωση ΕΙΝΑΠ σχετικά με την πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΟΦ