ΝΔ: Φέρνουν σαθρά στοιχεία στην Εξεταστική για την Υγεία