top of page

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΕΝΓΕ ΣΤΙΣ 9/6/17

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ συνεδρίασε στις 9/6/2017 με θέμα το σχέδιο νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών. Ιδιαίτερα θετική ήταν η συμβολή των Ενώσεων των Γιατρών που κατέθεσαν τις απόψεις τους για το σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας και η συζήτηση και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις των Ενώσεων κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:

To Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ απορρίπτει την πρόταση του Υπ. Υγείας για σχέδιο νόμου σχετικά με την «οργάνωση του χρόνου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών». Η πρόταση του Υπ. Υγείας ενεργοποιεί τα Π.Δ. και ενσωματώνει τις ευρωενωσιακές οδηγίες που διευθετούν το χρόνο εργασίας των γιατρών.

Ο πυρήνας του κυβερνητικού σχεδίου και της οδηγίας της Ε.Ε είναι αντιδραστικός γιατί προωθεί την ανατροπή του σταθερού ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας όλων των γιατρών που εργάζονται στις δημόσιες Μονάδες Υγείας, στα νοσοκομεία και την Π.Φ.Υ.

Πιο συγκεκριμένα :

-Ο υπολογισμός του εργάσιμου χρόνου δε γίνεται με βάση το σταθερό, ημερήσιο 7ωρο ανά εβδομάδα, αλλά με βάση το μέσο όρο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε διάστημα 4 μηνών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 48 ώρες μαζί με τις υπερωρίες. Οι 48 ώρες δηλαδή δεν είναι ο ανώτερος επιτρεπτός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, αλλά ο μέσος όρος. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι ένας γιατρός μπορεί να εφημερεύει για πάνω από ένα μήνα ή και περισσότερο, όλες τις καθημερινές, δωδεκάωρα.

-Nομοθετείται το «opt out», δηλ. με ατομική συναίνεση του γιατρού θα μπορεί να αυξάνεται ο μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από 48 σε 60 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται η συλλογική διαπραγμάτευση μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων. Τα φαινόμενα αυθαιρεσίας σε βάρος των γιατρών ιδιαίτερα των νεότερων, τα φαινόμενα καταναγκασμού σε υπερεργασία θα ενταθούν. Ταυτόχρονα μετακυλίεται η ευθύνη σε περίπτωση ιατρικού λάθους εξαιτίας της εντατικοποίησης, στον γιατρό που έχει υπογράψει ατομική δήλωση.

-Η «εξαίρεση» του 60ωρου θα αποτελεί τον κανόνα. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι αυτό θα έχει ισχύ για 3 χρόνια μέχρι να γίνουν οι απαιτούμενες προσλήψεις είναι υποκριτικός με δεδομένα τα μνημόνια διαρκείας, τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούν τη μείωση των δαπανών για την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, την εμπέδωση και κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής.

-Στο σχέδιο νόμου ως χρόνος εργασίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο γιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας. Πρόκειται για πολύ σοβαρή αρνητική εξέλιξη, προπομπό της διαίρεσης του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό. Ο χρόνος της «εφημερίας ετοιμότητας» δε θεωρείται εργάσιμος χρόνος και δεν προσμετράτε στο 4μηνο, στη βάση του οποίου θα υπολογίζεται ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας. Δυνητικά ο αριθμός των εφημεριών ετοιμότητας μπορεί να είναι απεριόριστος. Μια πιο συντηρητική, αντιδραστική εκδοχή της πρακτικής της μετατροπής των ενεργών εφημεριών σε εφημερίες ετοιμότητας που εφαρμόζεται κατά κόρον, κυρίως στα νοσοκομεία της περιφέρειας, ώστε να μην υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα κονδύλια.

Παράλληλα, παρόλο που προς το παρόν δεν προβλέπεται, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι εφημερίες ετοιμότητας να μην πληρώνονται στο μέλλον, παρά μόνο εάν ο γιατρός κληθεί στο νοσοκομείο να παράσχει τις υπηρεσίες του.

-Προβλέπεται ότι η καθημερινή ημερήσια ανάπαυση θα είναι 12 ώρες. Στην πράξη αυτό ισοδυναμεί με κυκλικό ωράριο με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών ενώ θα αποτελέσει το δούρειο ίππο για προσλήψεις γιατρών με ελαστικές εργασιακές σχέσεις (π.χ. μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών.

-Προβλέπεται ότι «σε περίπτωση μείωσης ή απώλειας» της προβλεπόμενης εβδομαδιαίας ανάπαυσης λόγω υπερωρίας χορηγείται ισοδύναμος αντισταθμιστικός χρόνος μέσα στις επόμενες 14 μέρες. Κανένας όμως «ισοδύναμος, αντισταθμιστικός χρόνος», μέρες μετά, δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη συσσωρευμένη κούραση, την πρόωρη φθορά της υγείας εξαιτίας της εντατικοποίησης και της δραστικής μείωσης του ελεύθερου χρόνου.

-Δίνεται το δικαίωμα στην εργοδοσία να τεμαχίζει την κανονική άδεια σε δόσεις των 5 ημερών.

-Καθιερώνεται κυκλικό ωράριο (8πμ - 3μμ και 2μμ - 9μμ) για τους γιατρούς των Κ.Υ. Προβλέπεται ότι με υπουργική απόφαση θα μπορούν να ορίζονται τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες Υγείας των ΔΥΠΕ που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Δεν αποκλείεται να μειωθεί ο αριθμός όσων θα έχουν 24ωρη λειτουργία με αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Συμπερασματικά το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης όχι μόνο δε διασφαλίζει το «σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων των γιατρών», την «ασφαλή και ποιοτική φροντίδα των ασθενών» αντίθετα ελαστικοποιεί παραπέρα το χρόνο εργασίας, σμπαραλιάζει κάθε κανονικότητα στο ωράριο, «απορρυθμίζει» κυριολεκτικά τη ζωή των γιατρών. Η προσήλωση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις αντιδραστικές ευρωενωσιακές οδηγίες που διευθετούν το χρόνο εργασίας θα οδηγήσουν σταδιακά στην ενσωμάτωση όσων αντιδραστικών ρυθμίσεων έχουν απομείνει με αύξηση σε μία πορεία της περιόδου υπολογισμού του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από τους 4 στους 6 μήνες και στον 1 χρόνο, την κλιμακωτή επέκταση της εργάσιμης εβδομάδας, από 48 σε 65 μέχρι και 78 ώρες, την αύξηση της απλήρωτης δουλειάς με την καθιέρωση της διαίρεσης του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό (εφημερία ετοιμότητας).

Το σχέδιο νόμου δε χωράει βελτιώσεις. Μόνη επιλογή η απόρριψη του. Θέση αρχής η υπεράσπιση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου στον αντίποδα των αντιδραστικών ευρωπαϊκών οδηγιών και των Π.Δ.

Διεκδικούμε νέα κλαδική συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των γιατρών.

Απαιτούμε:

--Σταθερό ημερήσιο 6ωρο, 5ήμερο, 30ωρο, με μία εφημερία τη βδομάδα, με ρεπό την επόμενη μέρα και επαρκή χρόνο ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

--Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας των γιατρών από την πρόσθετη επιβάρυνση που οφείλεται στην υπερωριακή απασχόληση.

-- Ένταξη των γιατρών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

--Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και άλλων υγειονομικών και υποστηρικτικού προσωπικού. Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών, κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

--Αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου στα επίπεδα προ μνημονίων.

Η πρόταση μας για το ωράριο των γιατρών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θέση μας για αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν Υγεία - Πρόνοια με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ΟΕΝΓΕ θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας στις 14/06 στο πλαίσιο της Πανελλαδικής στάσης εργασίας (11:00-15:00). Θα επανέλθει με νέα συνεδρίαση των οργάνων της για να καθορίσει την περαιτέρω στάση της.bottom of page