Νοσοκομεία: Χωρίς Ελέγχους για επικίνδυνα βακτηρίδια