Τέλος στο γαλάζιο σκάνδαλο από το υπουργείο Υγείας