Στη γκιλοτίνα της «δημοσιονομικής κατάστασης» η Υγεία του λαού