Εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή για απάτη καθηγητή Ιατρικής του ΑΠΘ