Για τις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα


Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017

Για τις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα

Είναι γνωστό το σοβαρότατο πρόβλημα της έλλειψης σε αίμα (και παραγώγων του), δηλαδή, της τεράστιας αναντιστοιχίας ανάμεσα στις ανάγκες και στη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτό σαφέστατα είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες σ’αυτό τον τομέα, τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης - διαπαιδαγώγησης του πληθυσμού στις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς (αίματος, οργάνων κλπ), όσο και στο πεδίο της οργάνωσης λήψης και διάθεσης μέσω πχ των τμημάτων αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία.

Όσον αφορά στο δεύτερο, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, οι ελλείψεις σε προσωπικό (& μάλιστα, εξειδικευμένο) και οι υπόλοιπες δυσλειτουργίες (ελλείψεις σε υλικά, τρόπος λήψης - διάθεσης κ.ά.) δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν μόνο με το φιλότιμο και την αυτοθυσία των συναδέλφων στις μονάδες και του σταθμούς αιμοδοσίας.

Ως υγειονομικοί δεν αρκούμαστε στις καταγγελίες των ασκούμενων πολιτικών και στην επισήμανση της δυσλειτουργίας των τμημάτων, τις ελλείψεις και την υποχρηματοδότηση, αλλά καλούμε τους συναδέλφους σε σταθερή προσφορά αίματος δείχνοντας και έμπρακτα την άδολη αλληλεγγύη μας προς τους ασθενείς μας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα ανάδειξης του κρίσιμου αυτού θέματος, με τη διεκδίκηση για κάλυψη όλων των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό - ούτως ώστε τα Τμήματα Αιμοδοσίας να λειτουργούν σε 24ωρη βάση - σε υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και έμπρακτα μέτρα για την έμπρακτη ενίσχυση ενός κινήματος αλληλεγγύης - προσφοράς αίματος.

Οι πρόσφατες μεγαλόστομες διακηρύξεις περί… συνολικής αναμόρφωσης του συστήματος αιμοδοσίας είναι στην ουσία, κενό γράμμα στο βαθμό που δεν αλλάζουν κατεύθυνση οι κυβερνητικές πολιτικές που εξακολουθούν εδώ και χρόνια να αντιμετωπίζουν το αίμα ως ένα ακόμη πεδίο επιχειρηματικής δράσης ενισχύοντας μάλιστα, με τις πρακτικές τους τη διαδικασία της αγοραπωλησίας - εισαγωγών αίματος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ