ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΝ


Απάντηση του ΠΙΣ στο ΔΤ του ΙΣΑ

Σχετικά με το δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου αθηνών για τις Μονάδες Ημερήσιες Νοσηλείας (ΜΗΝ) και το Ν. 4484/2017 όπου προβλέπεται η καταβολή παραβόλου 500.000 ευρώ από ιδιώτες ιατρούς και μόλις 1.000 ευρώ από Ιδιωτικές Κλινικές, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με ανακοίνωσή του απαντά ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, που θα διορθωθεί άμεσα. Συγκεκριμένα, ο ΠΙΣ τονίζει ότι το Άρθρο 30 του σχετικού Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας και άλλες διατάξεις, προέβλεπε παράβολο για ιδιώτες ιατρούς, 500 ευρώ και για ιδιωτικές κλινικές, 1.000 ευρώ και γι’ αυτό ο ΠΙΣ δεν χρειάστηκε να ζητήσει ανάκληση της συγκεκριμένης διάταξης. Στην ίδια ανακοίνωση ο ΠΙΣ επισημαίνει, ότι στη διαβούλευση των Φορέων (35 Φορείς είχαν κληθεί) για διάφορα ζητήματα που αφορούσαν είτε τις ΜΗΝ, είτε ιδιωτικές Κλινικές, είτε φυσικοθεραπευτές, είτε νοσηλευτές, είτε άλλους επιμέρους κλάδους, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έθεσε τα γενικότερα σημεία, εκφράζοντας εκ μέρους του ιατρικού κόσμου την αντίθεσή του με το Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη που αφορούσε το θέμα αυτό. Για τις άλλες διατάξεις μίλησαν εκπρόσωποι άλλων Φορέων και για ειδικά για τις ΜΗΝ, ο Ιωάννης δατσέρης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΠεΜΗΝ) και μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ.