Στήνονται 19 τοπικές μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη