10 εκ. το χρόνο δίνει ο ΕΟΠΥΥ για μετάβαση στο εξωτερικό