Ανέγερση στεγάστρου για την ασφάλεια των πολιτών στο ΚΥ Μηχανιώνας