ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΕΝΓΕ


Αθήνα 21 Ιουνίου 2017

Α.Π: 8038

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στις 19/6/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ε.Γ της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με θέμα το Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών του Ε.Σ.Υ.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στην προσπάθεια της να συγκαλύψει το αντιδραστικό περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου, που ελαστικοποιεί και εντατικοποιεί τον χρόνο εργασίας των γιατρών, παρουσίασε την πραγματικότητα ανεστραμμένη «με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω».

Ισχυρίστηκε ότι δεν τεκμηριώνεται η κριτική της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε για αντεργατικό νομοθέτημα όταν:

-Ενσωματώνει ΟΛΕΣ τις αντιδραστικές ευρωενωσιακές κατευθύνσεις που καταργούν το σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, και όχι μόνο την συγκεκριμένη οδηγία 88/ΕΚ/2003 την οποία επικαλείται.

-Με ατομική συναίνεση του γιατρού (ρήτρα εξαίρεσης opt out) ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας θα μπορεί να αυξηθεί από 48 σε 60 ώρες. Με δεδομένες τις τραγικές ελλείψεις σε γιατρούς, αυτό θα αποτελεί τον κανόνα.

-Ο γιατρός θα πρέπει να εργάζεται 60 ώρες την εβδομάδα για να εξακολουθήσει να παίρνει ακόμα και αυτές τις απαράδεκτα χαμηλές, πετσοκομμένες τα προηγούμενα χρόνια, εφημεριακές αμοιβές. Το ομολογεί άλλωστε το Υπουργείο: «η ρήτρα opt out εισάγεται για να μην επηρεαστούν τα σημερινά εισοδήματα των γιατρών». Δηλαδή και επιδείνωση των όρων δουλειάς και καθήλωση των εισοδημάτων.

-Ο ελάχιστος προβλεπόμενος εβδομαδιαίος χρόνος ανάπαυσης που προβλέπει το σχέδιο νόμου είναι υπό αίρεση. «Σε περίπτωση μείωσης ή απώλειας του χρόνου ανάπαυσης λόγω υπερωριακής εργασίας χορηγείται ισοδύναμος αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης σε εργάσιμη ημέρα εντός των επόμενων 14 ημερών» (άρθρο 4 παράγραφος 4β).

-Η εφημερία ετοιμότητας θεωρείται «περίοδος ανάπαυσης» και δεν συμπεριλαμβάνεται στο μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.

-Αυξάνεται πολύ ο αριθμός των ημερών του μήνα στις οποίες ο κάθε γιατρός θα έχει εφημεριακή υποχρέωση.

-Δίνεται η ευχέρεια στους διοικητές των νοσοκομείων να περικόπτουν και να τεμαχίζουν τις κανονικές ετήσιες άδειες των γιατρών κατά το δοκούν.

Οι εκπρόσωποι της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε επανέλαβαν τις θέσεις του Γενικού Συμβουλίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στη συνεδρίαση στις 9/6. Κατέρριψαν ένα τα επιχειρήματα του Υπουργείου Υγείας για τη «φιλεργατικότητα του Σχεδίου Νόμου». Ανέτρεψαν τους ισχυρισμούς πως δήθεν το νομοσχέδιο «διασφαλίζει «το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων των γιατρών» και «την ασφαλή και ποιοτική φροντίδα των ασθενών». Επανέλαβαν την απαίτηση της ΟΕΝΓΕ για απόσυρση του Σχεδίου Νόμου και για νέα κλαδική συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των γιατρών και των ασθενών.

Το μόνο για το οποίο δεσμεύτηκε ο Υπουργός Υγείας ήταν ότι θα γίνουν επιμέρους νομοτεχνικές αλλαγές πριν προχωρήσει στην τελική διατύπωση του νομοσχεδίου.

Το Σχέδιο Νόμου δε χωράει βελτιώσεις. Απαιτούμε την άμεση απόσυρσή του και νέα κλαδική συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των γιατρών και των ασθενών.

Απαιτούμε:

-Σταθερό ημερήσιο 6ωρο - 5ήμερο - 30ωρο τακτικό πρωινό ωράριο, με μία εφημερία τη βδομάδα, με ρεπό την επόμενη μέρα και επαρκή χρόνο ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

-Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας των γιατρών από την πρόσθετη επιβάρυνση που οφείλεται στην υπερωριακή απασχόληση.

-Ένταξη των γιατρών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και άλλων μόνιμων υγειονομικών και υποστηρικτικού προσωπικού. Κατάργηση όλων των ελαστικών και προσωρινών εργασιακών σχέσεων.

-Αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου στα επίπεδα προ μνημονίων.

Είναι η μοναδική πρόταση που διασφαλίζει τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα των γιατρών.

Η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε θα συνεδριάσει το αμέσως επόμενο διάστημα για να καθορίσει την περαιτέρω στάση.