ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ


Αθήνα 7 Απριλίου 2017

Α.Π: 7884

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΟΕΝΓΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής, που πάνω από ένα μήνα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ενάντια στην πώληση της Εταιρίας για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά τους δικαιώματα.