Όχι στις απόπειρες διαχωρισμού και διαίρεσης των υγειονομικών