«Όλοι αξίζουμε να έχουμε μια ευκαιρία στη διασωλήνωση»