Χτύπησαν...κόκκινο η πανδημία και η οργή στην Βόρεια Ελλάδα