Χρ. Καραχρήστος στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91,4

Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ.