Χαιρετισμός του Χρ.Καραχρήστου στην απεργιακή συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη