Φόβοι για τις επιπτώσεις της πανδημίας σε ψυχοκοινωνικό και οικονομικό επίπεδο