Φερεντίνος : Μάχες, χωρίς στήριξη στα Δημόσια Νοσοκομεία , με την Πανδημία