Υπουργείο Υγείας: Εγκύκλιος για προσλήψεις ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας