Υπουργείο: Προστρέχει στην εθελοντική προσφορά στο έδαφος των μεγάλων ελλείψεων