Υγειονομικοί και λαός απαίτησαν την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας