Το ισοζύγιο φόβου, ελευθεριών και οικονομικής ανασφάλειας