Την επιστροφή των συναδέλφων τους που είναι σε αναστολή ζητούν οι υγειονομικοί