Ταχύρρυθμη εκπαίδευση γιατρών, μαζικά εξιτήρια κι εκκενώσεις κλινικών