Σύλλογοι κι ενώσεις εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία καταγγέλλουν τις τεράστιες ελλείψεις