Σωματείο ΠΑΓΝΗ: Απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας και εργασίας