Σωματείο Αττικόν: Δεν υπάρχει σχέδιο για τον κορωνοϊό