Σωματεία Δημοσίων Δομών Υγείας: Ενημερωτικό Δελτίο μετά την κοινή σύσκεψη