Συστάσεις και οδηγίες στον κορσέ της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής