ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΙΝΚΥΝΚ ΓΑΖΟΥ ΕΚΤΟΡΑ

Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ.