top of page

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΓΕΣΥΝΡ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΠΛΕΥΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΝΡ 02.07.22

Αιτήματα που τέθηκαν από το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΝΡ (Πρόεδρο κ. Εμ. Χριστοδουλάκη και γραμματέα κ Μ. Αντωνοπούλου):

 1. Μισθολογικό – άμεση αποκατάσταση των αποδοχών των ιατρών ΕΣΥ μετά και την νέα απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν.4472/2017 όπου είχαν περικοπεί ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και η αποζημίωση των εφημεριών τους

 2. Νέο νοσοκομείο εκτός αστικού ιστού- καθολικό αίτημα της κοινωνίας του Ρεθύμνου καθώς το παλαιό νοσοκομείο έχει πλέον εξαντλήσει τις δυνατότητες του

 3. Δημιουργία κλινικών ανοσοκαταστολής και ένταξη τους στον οργανισμό των δημόσιων νοσοκομείων

 4. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις περί του νέου υγειονομικού χάρτη και τον ρόλο των δημόσιων δομών υγείας, κυρίως του ΓΝΡ και του Κέντρου Υγείας της πόλης του Ρεθύμνου, σε αυτόν

 5. Άμεση στελέχωση με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό-κίνητρα προσέλκυσης ειδικευμένων ιατρών -μείωση γραφειοκρατικής διαδικασίας που αποτελεί τροχοπέδη στις νέες προκηρύξεις πρόσληψης υγειονομικών

 6. Άμεση προκήρυξη οργανικών θέσεων άγονων ειδικοτήτων. Άμεση επαναπροκήρυξη οργανικών θέσεων ιατρών αναισθησιολόγων για την αδιάλειπτη λειτουργία του χειρουργικού τομέα του ΓΝΡ

 7. Προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού-μονιμοποίησή όλων των συμβασιούχων

 8. Απεμπλοκή του νοσοκομείου από τους εμβολιασμούς και μεταφορά τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 9. Ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με μόνιμο ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό-ενοποίηση των κατακερματισμένων δημόσιων δομών ΠΦΥ με βάση και το πρόσφατο νομοσχέδιο- αναβάθμιση και ενδυνάμωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ στην πόλη του Ρεθύμνου –μετεγκατάσταση του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου- εφαρμογή του θεσμού του gate-keeping (οικογενειακός ιατρός- έλεγχος παραπομπών)

 10. Στελέχωση του ΕΚΑΒ με πληρώματα και εξειδικευμένους ιατρούς, ώστε να αναλάβουν πλήρως τις διακομιδές προ και δια-νοσοκομειακά, ως οφείλουν

 11. Ειπώθηκε το πάγιο αίτημα της ένταξης των ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και την επιστροφή στην εργασία των ανεμβολίαστων υγειονομικών

Ο υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης τοποθετήθηκε τονίζοντας τα εξής:


-την προκήρυξη θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που δρομολογήθηκε,

- την ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝΡ που θα δημοπρατηθεί,

-για την έλλειψη των αναισθησιολόγων τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα και θα προσπαθήσει να το επιλύσει όχι με προσωρινές λύσεις όπως των μετακινήσεων αλλά με μόνιμη προκήρυξη, ευελπιστώντας ότι θα καλυφθούν. Εξήγγειλε όμως ότι σε κάθε περίπτωση το υπουργείο θα προχωρήσει σε μια μορφή υποχρεωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας από αναισθησιολόγους του ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ

-αναφορικά με την ΠΦΥ δήλωσε πως στόχος του υπουργείου είναι να εφαρμοστεί ο θεσμός του προσωπικού ιατρού και να ενισχυθεί ο ρόλος του gate-keeping (οικογενειακός ιατρός-έλεγχος παραπομπών), καθώς και η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών της ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία) με χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ

- σχετικά με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ δήλωσε ότι θα παραδοθεί νέος στόλος και θα ενισχυθεί με πληρώματα

-για τη χορήγηση του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών δεν υπήρξε δέσμευση για την απόδοσή τους

-ο Υπουργός δεν σχολίασε το αίτημα της ΕΓΕΣΥΝΡ για το νέο μισθολόγιο και την εναρμόνιση των μισθών μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ

-στα ερωτήματα για την γραφειοκρατία/τροχοπέδη στους διορισμούς σχολίασε ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση και δεν δεσμεύθηκε

- σε ότι αφορά την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στο Ρέθυμνο εκτός αστικού ιστού σε χώρο που έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για το Κέντρο Υγείας στην πόλη του Ρεθύμνου, ζητήματα τα όποια έχουν τεθεί από το σύνολο των φορέων του Ρεθύμνου ανέφερε ότι θα εξετασθούν όταν ολοκληρωθεί ο χάρτης υγείας που αφορά την Κρήτη, στα πλαίσια της διαμόρφωσης του νέου υγειονομικού χάρτη σε όλη την επικράτεια.


Comments


bottom of page