Συμμετοχή του σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου «Η Ελπίς»