ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ Ε.Ι.Ν.ΝΟ.Σ. στην ΑΠΕΡΓΙΑ της 9ης ΝΟΈΜΒΡΗ 2022