Συλλογος Εκπαιδευτικών Αθηνά: Αλληλεγγύη στον αγώνα των υγειονομικών