Συγκέντρωση υγειονομικών και σωματείων στο υπουργείο Υγείας