Συγκέντρωση σήμερα στο υπουργείο Εργασίας για το Ασφαλιστικό