Στο πόδι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων