Στους χώρους δουλειάς οργανώνουν την απεργιακή απάντηση στο Ασφαλιστικό