Στους εργαζόμενους το "μπαλάκι" της ευθύνης για την εξάπλωση του κορονοϊού