Στις 15 Απρίλη ακούστηκε δυνατά η φωνή των εργαζομένων!