Στιγμιότυπο από την Συνέλευση των Μεταναστών Εργατών γης