Στη μάχη με τον αόρατο εχθρό... χρειάζονται στρατιώτες και όπλα