Στήνουν εντατικές με γιατρούς χωρίς εμπειρία σε...ΜΕΘ