Σοβαροί κίνδυνοι για υγειονομικούς και ασθενείς από τα υγειονομικά πρωτόκολλα-«λάστιχο»