Σοβαρά κενά και ελλείψεις αφήνουν εκτεθειμένους υγειονομικούς και ασθενείς