Σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα προστασίας εργαζομένων και ασθενών